การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

 

การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

เป็นทำความเข้าใจการอ่านค่าจาก แผนภูมิรูปภาพ และ นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

   อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

       อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

 

 
 

       อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

 
 

 

       อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

 
 

 

      อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

 
 

 

     อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

 
 

 

    อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

 
 

 

    อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

 
 

 

    อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

 
 

 

    อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

 
 

 

    อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

   อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

  อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

 

 
 

  อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

 

 
 

   อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ  

 

 
 

 

   อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

 

 
 

 

    อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

   อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

 

    อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

 

 
 

 

    อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

 

 
 

 

   อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ  

 

 
 

 

    อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

 

 
 

 

    อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

 

 
 

 

   อ่านค่าจากแผนภูมิรูปภาพ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK