การสร้างโจทย์ปัญหา

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

 

การสร้างโจทย์ปัญหา

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหา

ฝึกการสร้างโจทย์ปัญหา บวก ลบ คูณ หารระคน จากสิ่งที่กำหนดให้

เพื่อ บวก ลบ คูณ หรือ หาร และเข้าใจ

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การสร้างโจทย์ปัญหา

   การสร้างโจทย์ปัญหา

         การสร้างโจทย์ปัญหา การบวก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหา การบวก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

  การสร้างโจทย์ปัญหา การบวก

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การสร้างโจทย์ปัญหา การลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหา การลบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

    การสร้างโจทย์ปัญหา การลบ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การสร้างโจทย์ปัญหา การคูณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหา การคูณ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

    การสร้างโจทย์ปัญหา การคูณ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การสร้างโจทย์ปัญหา การหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหา การหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.     

    การสร้างโจทย์ปัญหา การหาร  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การสร้างโจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหา บวก ลบ คูณ หารระคน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5     

    การสร้างโจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การสร้างโจทย์ปัญหา จากโจทย์ที่กำหนดให้  ข้อที่ 1

   การสร้างโจทย์ปัญหา จากโจทย์ที่กำหนดให้

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหา จากโจทย์ที่กำหนดให้

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

    การสร้างโจทย์ปัญหา จากโจทย์ที่กำหนดให้         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การสร้างโจทย์ปัญหา จากโจทย์ที่กำหนดให้  ข้อที่ 2

   การสร้างโจทย์ปัญหา จากโจทย์ที่กำหนดให้

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหา จากโจทย์ที่กำหนดให้

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

    การสร้างโจทย์ปัญหา จากโจทย์ที่กำหนดให้

    การสร้างโจทย์ปัญหา จากโจทย์ที่กำหนดให้
         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK