Print
Category: โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
Hits: 82330

การสร้างโจทย์ปัญหา และ

การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การสร้างโจทย์ปัญหา และ การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก

ลบ คูณ หารระคน ป.6 เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์

และการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหา และ

การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์

   การสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

 

   การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก

 

   การสร้างโจทย์ปัญหาการลบ

 

   การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ

 

   การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร

 

   การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

 

    การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

 

    การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

 

    การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

 

    การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

 

    การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

 

    การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

 

    การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

   

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK