Print
Category: โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
Hits: 60303

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

เราสามารถหาโจทย์ปัญหาของการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยต้องดูว่าโจทย์ต้องการอะไร

กำหนดสิ่งใดมาบ้าง และหาวิธีใดจึงจะได้คำตอบ โดยนำสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้

การกระทำมาหาวิธี เพื่อให้ได้ประโยคสัญลักษณ์ และทำการคำณวน

แบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 

 1.

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-8.โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

 

 

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 
 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 
 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 
 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9-12.โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

 

 

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK