Print
Category: โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
Hits: 12509

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

แสดงวิธีทำ เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ    

การแก้ปัญหาโจทย์ปัญหา

   1. โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

   2. คำตอบที่ต้องการ

   3. นำสิ่งที่กำหนดมาให้มาคิดคำณวนแก้ปัญหาโดยการบวกหรือการลบ

   4  ตอบคำถาม

   ข้อสังเกตุ 

  - ถ้านำสิ่งของมารวมกัน ต้องพิจารณาใช้การบวก

     เช่น จำนวนนักเรียน ชายและหญิง

           ขายส้ม + ขายกล้วย + ขายมะพร้าว

           มี A = 5    และ  B มากกว่า A =  2   หา B

    โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ

  - ลักษณะเปรียบเทียบ ต้องพิจารณาใช้การลบ 

     ของต่างกันเท่าไร  ต้องหาเพิ่มอีกเท่าไร 

     ถูกกว่า แพงกว่า มากกว่า หรือ น้อยกว่า          

     มี A = 10    และ  B น้อยกว่า A =  3     หา B       

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ

 แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ

 หน้าที่ 29

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1   

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ

  

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ

  

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ

 

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2   

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ

  

 
 

  

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แสดงวิธีทำ

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK