บทเรียนการลบเลข ในบทนี้ จะเป็นการลบเลข และเติม คำตอบ   สำหรับ ผู้เรียนการลบเลข ป1 - 2