แบบฝึกหัด การสร้างมุม

โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ ป.5

 

แบบฝึกหัด การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์

ในบทนี้เป็นการสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ โดยสร้างมุมต่างๆ

เช่น  มุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน มุมกลับ ตามที่โจทย์ต้องการ

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จาก

แบบฝึกหัด การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด

เรื่อง การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

 การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  การสร้างมุมแหลม

  การสร้างมุมแหลม

  การสร้างมุมแหลม

 
 

 

  การสร้างมุมป้าน

  การสร้างมุมป้าน

  การสร้างมุมป้าน

 
 

 

  การสร้างมุมแหลม 

  การสร้างมุมแหลม

  การสร้างมุมแหลม

 
 

  

  การสร้างมุมฉาก

  การสร้างมุมฉาก

  การสร้างมุมฉาก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

  การสร้างมุมแหลม

  การสร้างมุมแหลม

  การสร้างมุมแหลม

 
 

 

  การสร้างมุมแหลม

  การสร้างมุมแหลม

  การสร้างมุมแหลม

 
 

 

  การสร้างมุมแหลม

  การสร้างมุมแหลม

  การสร้างมุมแหลม

 
 

 

  การสร้างมุมป้าน

  การสร้างมุมป้าน

  การสร้างมุมป้าน

 
 

  

  การสร้างมุมป้าน

  การสร้างมุมป้าน

  การสร้างมุมป้าน

 
 

  

  การสร้างมุมป้าน

  การสร้างมุมป้าน

  การสร้างมุมป้าน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK