แบบฝึกหัด จำนวนนับเขียนในรูปทศนิยม ป.5

 

แบบฝึกหัด จำนวนนับเขียนในรูปทศนิยม

ในบทนี้เรียนรู้ จำนวนนับสามารถเขียนในรูปทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

ได้โดยเติมจุดทศนิยม และ 0 ต่อท้ายจำนวนนับ

เช่น  1  =  1.0    ,   45   =  45.0

จำนวนนับสามารถเขียนในรูปทศนิยมสองตำแหน่ง

ได้โดยเติมจุดทศนิยม และ 00 ต่อท้ายจำนวนนับ

เช่น  7  =  7.00    ,   33   =  33.00

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก  จำนวนนับเขียนในรูปทศนิยม

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง จำนวนนับเขียนในรูปทศนิยม

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

 จำนวนนับเขียนในรูปทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 จำนวนนับเขียนในรูปทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

    จำนวนนับเขียนในรูปทศนิยม 

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ทศนิยมเขียนในรูปจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ทศนิยมเขียนในรูปจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

 ทศนิยมเขียนในรูปจำนวนนับ

 
 

 

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK