แบบฝึกหัดเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 10,100

ในรูปทศนิยม ป.5  

 

แบบฝึกหัดเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 10,100 ในรูปทศนิยม

เราสามารถเขียนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมได้โดยทำได้ดังนี้

1. ในเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 10  แสดงว่ามีทศนิยมอยู่ตำแหน่งเดียว

คือตำแหน่ง ส่วนสิบ ( 1 /10 ) 

เช่น    5/10        =  0.5

       16/10        =  1.6     

       324/10      =  32.4

2. เศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100  แสดงว่ามีทศนิยมอยู่สองตำแหน่ง

คือตำแหน่ง ส่วนร้อย ( 1 /100 ) 

เช่น        4/100   =    0.04

           12/100   =   0.12

          699/100  =   6.99         

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 10,100

ในรูปทศนิยม

 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 10,100 ในรูปทศนิยม

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 10,100 ในรูปทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 10,100 ในรูปทศนิยม 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 10,100 ในรูปทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

  เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 10,100 ในรูปทศนิยม 

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK