แบบฝึกหัด การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ป.5

 

แบบฝึกหัด การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

การทำเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั้นทำได้โดย

นำจำนวนเต็มที่มากกว่า 1 มาหารทั้งเศษและส่วนให้ลงตัว

ถ้าไม่มีจำนวนเต็มนำมาหารได้ลงตัว แสดงว่า เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

แบบฝึกหัด การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

  การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

  การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

 

  การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

    

 
 

   

  การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

 

  การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

    

 
 

 

  การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

 

  การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

     การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

  

 
 

   

    การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK