แบบฝึกหัด เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ ป.5

 

แบบฝึกหัด เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ

เศษส่วนที่มีตัวเศษ และ ตัวส่วน มีค่าเท่ากัน จะมีค่าเท่ากับ 1

เช่น  2/2 =  5/5  =  10/10  = 1

หรือ  1/2 + 1/2  =    2/2    = 1

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ

แบบฝึกหัด เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

  เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ

  เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ

  เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ

 

 
 

 

 เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ

    

 
 

 

 เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ   

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK