แบบทดสอบการนับจำนวน โดยใช้รูปภาพ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เรียน เลข ป1 - ป 2 และผู้สนใจ

 

 
                                                              

                               VDO

 

                    Adobe Captivate 4

 

     แบบทดสอบที่ 1 การนับ จำนวนนับ

 

     แบบทดสอบที่ 2 การนับ จำนวนนับ 

 

     แบบทดสอบที่ 3 การนับ จำนวนนับ