แบบทดสอบการบวกเลข โดยการตั้งหลักบวก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เรียน เลข ป1 - 2 และผู้สนใจ

 

 
                                                       

                               VDO

 

                    Adobe Captivate 4

 

     แบบทดสอบที่ 1 การบวก จำนวนนับ

 

     แบบทดสอบที่ 2 การบวก จำนวนนับ 

 

     แบบทดสอบที่ 3 การบวก จำนวนนับ 

 

     แบบทดสอบที่ 4 การบวก จำนวนนับ