บทเรียนการบวกเลข  โดยการตั้งหลักบวก   แสดงโดยใช้ วีดีโอ ทีละขั้นตอนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เรียน เลข ป1 - ป 2 และผู้สนใจ

 

 

 
 

                               VDO

 

                    Adobe Captivate 4

 

 

     VDO 1 บทเรียน การบวก 1

 

     VDO 2 บทเรียน การบวก 2

 

     VDO 3 บทเรียน การบวก 3

 

     VDO 4 บทเรียน การบวก 4

 

     VDO 5 บทเรียน การบวก 5

 

     VDO 6 บทเรียน การบวก 6