เทคนิคการบวกแบบครบสิบ คิดเลขเร็ว

คือการบวกที่ทำให้จำนวนที่เราจะบวก บวกได้ง่ายโดยการจัดรูปใหม่ให้รวมกันไห้อยู่ในรูป

ที่บวกกันได้สิบเช่น

1+ 9 = 10

2 + 8 = 10 

3 + 7 = 10

4 + 6 = 10

5 + 5 = 10

6 + 4 = 10

7 + 3 = 10

8 + 2 = 10

9 + 1 = 10

      img-polaroid

 

 

          การบวกเลข โดยใช้เทคนิคการบวกครบสิบ

 

 

           การบวกเลข โดยใช้เทคนิคการบวกครบสิบ

 

 

                การบวกเลข โดยใช้เทคนิคการบวกครบสิบ

 

 

           การบวกเลข โดยใช้เทคนิคการบวกครบสิบ

                        ได้คำตอบ คือ  15 

   

    กดปุ่มเพื่อเลื่อนดูวีดีโอ หน้าต่อไป →