บทเรียนการบวกเลข  โดยใช้รูปภาพ    แสดงโดยใช้ วีดีโอ ทีละขั้นตอนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

เรียน เลข ป1 - ป 2 และผู้สนใจ

 

 
 

                               VDO

 

                    Adobe Captivate 4

 

         

      1. บทเรียน การบวก เบื้องต้น โดยใช้ รูปภาพ 1

 

2. บทเรียน การบวก เบื้องต้น  โดยใช้ รูปภาพ  2

 

3. บทเรียนการบวก เบื้องต้น  โดยใช้ รูปภาพ  3

 

4. บทเรียนการบวก เบื้องต้น  โดยใช้ รูปภาพ  4

 

5. บทเรียนการบวก เบื้องต้น โดยใช้ รูปภาพ 5


6. บทเรียนการบวก เบื้องต้น  โดยใช้ รูปภาพ  6

 

7. บทเรียนการบวก เบื้องต้น  โดยใช้ รูปภาพ  7