1.3 การบวกเบื้องต้น 

การบวกเบื้องต้น  บวก : ทำการนับจำนวนทั้งหมด จะได้   ผลบวกดังรูป
           7 + 10 = 17  ดู vdo การบวก

 

    ทำการบวก     A  +   B   มีจำนวนเท่าใด ?

 

      A                       +                     B             =                 ?

  การบวก

 

  วิธีทำ 

 

      นับจำนวน ภาพในรูป

 การบวก

    จากรูปจะได้          

                A =  7         +      B  =  10       =      ?    

 

 บวก :    ทำการนับจำนวนทั้งหมด จะได้   ผลบวกดังรูป

 การบวก

 

              7       +       10           =      17

 

             ตอบ                17

 

 ดู VDO การบวก

   

  วีดีโอการบวก

           กดปุ่มเพื่อเลื่อนดูวีดีโอ หน้าต่อไป  →