1.

เติมคำตอบที่ถูกต้องในช่องว่าง

เติมคำตอบ การบวก 

2.

เติมคำตอบที่ถูกต้องในช่องว่าง เลข 2 สองหลัก

 แบบฝึกหัด การบวก เติมตัวเลขในช่องว่าง

3.

 เติมคำตอบที่ถูกต้องในช่องว่าง เลข 2 สองหลัก

เติมคำตอบลงในช่องว่าง การบวก

   
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม  ถูกใจ  บน Facebook