การบวกโดยใช้เส้นจำนวนนั้นสามารถทำได้ง่าย ๅ โดยเรื่มจาก

  1. ลากเส้นจำนวน และกำหนดจุด บนเส้นจำนวนให้มีค่าเท่ากับจำนวนมี่ต้องการ

  2. ทำการบวกโดยนับต่อไปลากเส้นให้เท่ากับจำนวนที่ต้องการ

  3.เมื่อครบจำนวนที่ต้องการบวกแล้ว อ่านค่าที่จุดสุดท้ายบนเสันจำนวนจะได้ผลบวกตามต้องการ

เราสามารถใช้เส้นจำนวนแสดงการบวกได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้   

 

โจทย์          10    +     20      =      คำตอบ

วิธีทำ          

  1.   ลากเส้น จำนวน จาก 0 ถึง 50   และ  เริ่มลากเส้นสีม่วง จาก 0 ถึง 10

  เส้นจำนวน

                    จะได้จำนวนแรก เท่ากับ  10 

 

  

 

  2.   ลากเส้นต่อจาก จุดสุดท้าย  คือ    10   ลากเส้นสีฟ้า ออกไป    20 หน่วย

        จะได้ดังรูป

  เส้นจำนวน

             จากรูปจะได้คำตอบคือ    10   +    20   =   30

 
            ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม  ถูกใจ  บน Facebook