การบวกโดยใช้เส้นจำนวนนั้นสามารถทำได้ง่าย ๅ โดยเรื่มจาก

    1. ลากเส้นจำนวน และกำหนดจุด บนเส้นจำนวนให้มีค่าเท่ากับจำนวนมี่ต้องการ

    2. ทำการบวกโดยนับต่อไปลากเส้นให้เท่ากับจำนวนที่ต้องการ

    3.เมื่อครบจำนวนที่ต้องการบวกแล้ว อ่านค่าที่จุดสุดท้ายบนเสันจำนวนจะได้ผลบวกตามต้องการ 

โจทย์           4    +    5      =      

วิธีทำ          

  1.    ลากเส้น จำนวน จาก 0 ถึง 10   และ เริ่มลากเส้นสีฟ้า จาก  0  ถึง   4

       การบวกโดยใช้เส้นจำนวน

 

                          จะได้จำนวนแรก เท่ากับ      4

 

  2.    ลากเส้นต่อจาก จุดสุดท้าย

         คือ    4   ลากเส้นสีม่วง ออกไป 5    หน่วย จะได้ดังรูป

 

        การบวกโดยใช้เส้นจำนวน

        

                จากรูปจะได้คำตอบคือ   4  +   5   =   9

           ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม  ถูกใจ  บน Facebook