การบวกโดยใช้เส้นจำนวนนั้นสามารถทำได้ง่าย ๅ โดยเรื่มจาก

    1. ลากเส้นจำนวน และกำหนดจุด บนเส้นจำนวนให้มีค่าเท่ากับจำนวนมี่ต้องการ

    2. ทำการบวกโดยนับต่อไปลากเส้นให้เท่ากับจำนวนที่ต้องการ

    3.เมื่อครบจำนวนที่ต้องการบวกแล้ว อ่านค่าที่จุดสุดท้ายบนเสันจำนวนจะได้ผลบวกตามต้องการ

 

โจทย์       30    +    20      =      คำตอบ

วิธีทำ          

  1.    ลากเส้น จำนวน   จาก 0   ถึง   80    

         และ  เริ่มลากเส้นสีม่วง     จาก    0    ถึง   30

 

 การบวกโดยใช้เส้นจำนวน

                     

                       จะได้จำนวนแรก เท่ากับ      30

 

   2.    ลากเส้นต่อจาก จุดสุดท้าย คือ    30    

          ลากเส้นสีแดง   ออกไป        20    หน่วย จะได้ดังรูป

 

 การบวกโดยใช้เส้นจำนวน

 

            จากรูปจะได้คำตอบคือ   30     +      20      =       50

 
        ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม  ถูกใจ  บน Facebook