การบวกโดยใช้เส้นจำนวนนั้นสามารถทำได้ง่าย ๅ โดยเรื่มจาก

 

    1. ลากเส้นจำนวน และกำหนดจุด บนเส้นจำนวนให้มีค่าเท่ากับจำนวนมี่ต้องการ

 

   2. ทำการบวกโดยนับต่อไปลากเส้นให้เท่ากับจำนวนที่ต้องการ

 

   3. เมื่อครบจำนวนที่ต้องการบวกแล้ว อ่านค่าที่จุดสุดท้ายบนเสันจำนวนจะได้ผลบวก

ตามต้องการ                      

 
  โจทย์ 

                          5    +    10      =      คำตอบ

 
 

วิธีทำ  

 

 1.    ลากเส้น จำนวน    และ  เริ่มลากเส้นสีแดง     จาก    0    ถึง   5

 

  การบวกโดยใช็เส้นจำนวน

 

                          จะได้จำนวนแรก เท่ากับ      5

 

 

   2.    ลากเส้นต่อจาก จุดสุดท้าย คือ    5   

          ลากเส้นสีม่วง ออกไป        10  หน่วย จะได้ดังรูป

 

  การบวกโดยใช็เส้นจำนวน

 

           จากรูปจะได้คำตอบคือ   5     +      10      =       15

 

 
          ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK