การบวกโดยใช้เส้นจำนวนนั้นสามารถทำได้ง่าย ๅ โดยเรื่มจาก

 

 1. ลากเส้นจำนวน และกำหนดจุด บนเส้นจำนวนให้มีค่าเท่ากับจำนวนมี่ต้องการ

 

 2. ทำการบวกโดยนับต่อไปลากเส้นให้เท่ากับจำนวนที่ต้องการ

 

 3. เมื่อครบจำนวนที่ต้องการบวกแล้ว อ่านค่าที่จุดสุดท้ายบนเสันจำนวนจะได้ผลบวกตาม

     ต้องการ                          

 
 

โจทย์ 

         2  +   3  +   4      =      คำตอบ

 

 
 

วิธีทำ  

 

     1.     ลากเส้น จำนวน จาก 0 ถึง 10  

             และ  เริ่มลากเส้นสีม่วง     จาก    0     ถึง   2

 

  การบวกโดยใช็เส้นจำนวน

 

              จะได้จำนวนแรก เท่ากับ      2

 

 

       2.    ลากเส้นต่อจาก จุดสุดท้าย คือ     2    

               ลากเส้นสีฟ้า ออกไป        3    หน่วย จะได้ดังรูป

 

  การบวกโดยใช็เส้นจำนวน

 

 

      3.    ลากเส้นต่อจาก จุดสุดท้าย คือ    5    

             ลากเส้นสีเขียว ออกไป       4    หน่วย จะได้ดังรูป

 

   การบวกโดยใช็เส้นจำนวน

 

          จากรูปจะได้คำตอบคือ   2     +      3      +     4         =       9

    

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK