การบวกโดยใช้เส้นจำนวนนั้นสามารถทำได้ง่าย ๅ โดยเรื่มจาก

 

    1. ลากเส้นจำนวน และกำหนดจุด บนเส้นจำนวนให้มีค่าเท่ากับจำนวนมี่ต้องการ

 

    2. ทำการบวกโดยนับต่อไปลากเส้นให้เท่ากับจำนวนที่ต้องการ

 

    3.เมื่อครบจำนวนที่ต้องการบวกแล้ว อ่านค่าที่จุดสุดท้ายบนเสันจำนวนจะได้ผลบวกตามต้องการ                        

 
  โจทย์  

                30    +   20    +     20      =      คำตอบ

 
 

วิธีทำ

 

  1.    ลากเส้น จำนวน    และ  เริ่มลากเส้นสีม่วง     จาก    0     ถึง   30

 

    การบวกโดยใช้เส้นจำนวน

 

              จะได้จำนวนแรก เท่ากับ      30

 

 

   2.    ลากเส้นต่อจาก จุดสุดท้าย คือ     30    

          ลากเส้นสีแดง   ออกไป       20  หน่วย จะได้ดังรูป

 

  การบวกโดยใช็เส้นจำนวน

 

 

    3.    ลากเส้นต่อจาก จุดสุดท้าย คือ    50    

           ลากเส้นสีฟ้า  ออกไป      20    หน่วย จะได้ดังรูป

 

  การบวกโดยใช็เส้นจำนวน

 

       จากรูปจะได้คำตอบคือ   30     +     20      +    20       =       70  

 
         ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK