การที่เราต้องการบันทึกรูปภาพ ( save image ) เก้บไว้นั้น มีขั้นตอนง่าย ๆดังนี้

1. เลื่อน เม้าท์ และลูกศรไปที่รูปภาพที่เราต้องการ จากนั้นคลิก ซ้าย ที่ ด้านบนของรูปภาพนั้น

เพื่อเป็นการเลือกพื้นที่ จากนั้นทำการ ใช้เม้าท์ คลิกขวา จะมองเห็น แถบเมนูดังรูป

 

 

 

เลือก   บันทึกรูปเป็น

จากนั้นเราก็เลือก ที่จัดเก็บ และั้ชื่อตามต้องการ เท่านี้ก้จะได้ ภาพที่ต้องการ