การเรียงลำดับจำนวน

ที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

 

การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน

และ มีหลักเท่ากัน เรียงลำดับจากมากไปน้อย และจากน้อยไปมาก

และ โจทย์ การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

  การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน

                       การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน

 

 
 

 

 

  การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน

                การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน


 
 

 

 

  การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน

           การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

  การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน

                       การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน

 

 
 

 

  การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน

 

                 การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน

  

 
 

 

  การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน

 

           การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน                      

  
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   โจทย์ การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน และ มีหลักเท่ากัน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  โจทย์ การเรียงลำดับจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK