Print
Category: การนับ
Hits: 9849

 

จำนวนนับเมื่อ เพิ่มมา มาเป็นหลักเดี่ยว ๆ เช่น  1 ,2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

จะเป็นเลขตัวเดียว เราเรียกว่าหลักหน่วย  เมื่อเพิ่มขึ้นมาครบสิบ จะมีหลักเกิดใหม่เรียกว่าหลักสิบเช่น

 

 10 สิบ     

                   

                                  

  10        

 

               10   มีสองหลัก            หลักแรก           0     คือ      หลักหน่วย

                                                     หลักที่สอง       1     คือ      หลักสิบ

__________________________________________________________________________________________________________

 11 สิบเอ็ด    

                   

                                  

      10 + 1        

 

               11   มีสองหลัก             หลักแรก           1     คือ      หลักหน่วย

                                                      หลักที่สอง       1     คือ      หลักสิบ         นั่นคือ             10  +   1

___________________________________________________________________________________________________________

 

 31 สามสิบเอ็ด    

              

             

 

                       

              

 

                  

              

 

         

 

      30 + 1        

 

              3 1   มีสองหลัก         หลักแรก           1     คือ      หลักหน่วย

                                                  หลักที่สอง       3     คือ      หลักสิบ         นั่นคือ            30  +   1

________________________________________________________________________________________________________