จำนวนนับ กับ เส้นจำนวน

เส้นจำนวน จะเป็นเส้นที่แสดง ให้เห็นการเรียงลำดับของจำนวนต่าง ๆ เราสามารถ

นำจำนวนนับมาแจกแจงในลักษณะเส้นจำนวน ได้ดังนี้                

ดังรูป จะเห็นว่ามีการเรียงตัวของจำนวนนับต่างๆ  ตามลำดับ

จากน้อยที่สุดคือศูนย์ ไปทางขวามือเพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง

จากหนึ่งไป สอง ไปจน หาค่ามิได้ คือมีลูกศรชี้ไป ทางขวามือ

 

  _________________________________________________________________________________________________________

 เมื่อเราต้องการกำหนดค่า  ของเส้นจำนวน

             เช่นกำหนดว่า จำนวนใดๆมีค่าเท่ากับ   6   เราสามารถเขียนได้ดังรูปด้านล่าง 

โดยลากเส้นต่อเนื่อง  จาก   ศูนย์ ไปถึง หก 

 

  _________________________________________________________________________________________________________

 กำหนดว่า จำนวนใดๆมีค่าเท่ากับ   14   เราสามารถเขียนได้ดังรูปด้านล่าง 

โดยลากเส้นต่อเนื่อง  จาก   ศูนย์ ไปถึง สิบสี่ 

  _________________________________________________________________________________________________________

กำหนดว่า จำนวนใดๆมีค่าเท่ากับ   70   เราสามารถเขียนได้ดังรูปด้านล่าง 

โดยลากเส้นต่อเนื่อง  จาก   ศูนย์ ไปถึง เจ็ดสิบ

 

 _________________________________________________________________________________________________________

กำหนดว่า จำนวนใดๆมีค่าเท่ากับ   14   เราสามารถเขียนได้ดังรูปด้านล่าง 

โดยลากเส้นต่อเนื่อง  จาก   ศูนย์ ไปถึง สี่สิบห้า

 

 

   สังเกตุ     เส้นจำนวน ทางขวา ของศูนย์ มีค่าเพิ่มขึ้น ไปเรื่อย ๆ  และ ด้านซ้ายมีค่าลดลง ตามลำดับ