การนับเลข

 coil

เมื่อเราเรียนคณิตศาสตร์ เรามักจะเริ่มด้วยการอ่าน

และเขียน ตัวเลขจำนวนนับ

เช่น 0,1,2,3,4,5....

และเริ่มด้วยการอ่าน ตัวเลข ทีละตัวเช่น  หนึ่ง , สอง , สาม , สี่ ….

และการอ่าน ตัวเลข หลักสิบ    หลักร้อย   หลักพัน ….

ดังนั้น เพื่อเป็นการเรียนให้ เข้าใจในครั้งเดียวเราจะเริ่ม ด้วยการ อ่านค่าตัวเลข

โดยเริ่่ม จากหลักที่น้อยที่สุดคือ หลักหน่วย และเพิ่มไปตามลำดับ ดังนี้

              ล้าน       แสน      หมื่น        พัน      ร้อย      สิบ      หน่วย

ตัวอย่างที่ 1

เขียนค่าของตัวเลข ต่อไปนี้


46,735      สามารถอ่านค่าได้ดังนี้

4 หมื่น       6 พัน     7 ร้อย     3 สิบ     5

420,528      สามารถอ่านค่าได้ดังนี้

4 แสน     2 หมื่น       0 พัน     5 ร้อย     2 สิบ     8 หน่วย

3,486,952      สามารถอ่านค่าได้ดังนี้

3  ล้าน   4 แสน     8 หมื่น     6 พัน    9 ร้อย   5 สิบ     2

 


ในกรณีที่มี จำนวนตัวเลขเป็นจำนวนมากสามารถ สามารถอ่านจำนวนตัวเลขดังนี้

หมื่นล้านล้าน    พันล้านล้าน   สิบล้านล้าน      ล้านล้าน

แสนล้าน  หมื่นล้าน   พันล้าน

ร้อยล้าน      สิบล้าน      ล้าน

แสน      หมื่น        พัน      ร้อย      สิบ   หน่วย

 

ตัวอย่างที่ 2

เขียนค่าของตัวเลข ต่อไปนี้


6,627,548,963      สามารถอ่านค่าได้ดังนี้

6 พัน   6 ร้อย   2 สิบ   7 ล้าน

5 แสน  4 หมื่น  8 พัน 9 ร้อย 6 สิบ 3


8,586,880,359,139      สามารถอ่านค่าได้ดังนี้

8 ล้าน  5 แสน  8 หมื่น  6 พัน

8 ร้อย  8 สิบล้าน

3 แสน 5 หมื่น  9 พัน  1 ร้อย 3 สิบ 9


29,528,658,735,621,501     สามารถอ่านค่าได้ดังนี้

2 แสน   9 หมื่น

5 พัน    2 สิบ      8 ล้านล้าน

6 แสน  5 หมื่น   8 พัน

7 ร้อยล้าน   3 สิบ   5 ล้าน    

 6  แสน    2  หมื่น      1  พัน    5  ร้อย   หนึ่ง