ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

เศษส่วนสองจำนวนที่เท่ากัน ได้นั้น เศษส่วนทั้งสองต้องเป็นตัวคูณร่วม

ที่เกิดจากจำนวนเต็ม คูณทั้งเศษและส่วน

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

ของจำนวนที่กำหนดให้

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3     

 

          ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

        ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

 

 
 

 

   ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

   ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

 

 
 

 

   ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 เรื่อง ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-6     

 

   ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

 

 
 

 

   ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

 

 
 

 

   ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-9 เรื่อง ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-9    

 

   ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

 

 
 

 

   ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

 

 
 

 

   ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10-12 เรื่อง ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 10-12    

 

   ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

 

 
 

 

   ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

 

 
 

 

   ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK