การเรียงลำดับเศษส่วน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การเรียงลำดับเศษส่วน

การเรียงลำดับเศษส่วน

1. เมื่อส่วนเท่ากัน        นำตัวเศษมาเปรียบเทียบได้ทันที

2. กรณีตัวส่วนไม่เท่ากัน นำทั้งสองจำนวนมาหา ค.ร.น.

แล้วทำให้ส่วนเท่ากับ ค.ร.น. จากนั้นก็เปรียบเทียบกันได้

จากนั้นทำการเรียงลำดับเศษส่วน  จากมากไปน้อย หรือ

เรียงลำดับเศษส่วน  จากน้อยไปมาก ตามต้องการ

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การเรียงลำดับเศษส่วน

ของจำนวนที่กำหนดให้

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเรียงลำดับเศษส่วน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   เรียงลำดับเศษส่วน

   เรียงลำดับเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.2 เรื่อง การเรียงลำดับเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.2     

 

       การเรียงลำดับเศษส่วน

 

 
 

 

      การเรียงลำดับเศษส่วน

 
 

     

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   เรียงลำดับเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3-4 เรื่อง การเรียงลำดับเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.3-1.4     

 

   การเรียงลำดับเศษส่วน

 

 
 

 

   การเรียงลำดับเศษส่วน

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   เรียงลำดับเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-2.2 เรื่อง การเรียงลำดับเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-2.2    

 

   การเรียงลำดับเศษส่วน

 

 
 

 

   การเรียงลำดับเศษส่วน

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   เรียงลำดับเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.3-2.4 เรื่อง การเรียงลำดับเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.3-2.4    

 

   การเรียงลำดับเศษส่วน

 

 
 

 

   การเรียงลำดับเศษส่วน

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK