การบวกและการลบจำนวนคละ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การบวกและการลบจำนวนคละ

การบวกและการลบจำนวนคละ เมื่อมีจำนวนคละในการบวก

หรือลบเศษส่วน แปลงจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน

แล้วทำการบวกลบเศษส่วนได้ตามปรกติ

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การบวกและการลบจำนวนคละ

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวกและการลบจำนวนคละ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การบวกและการลบจำนวนคละ

   การบวกและการลบจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.3 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.3     

 

       การบวกและการลบจำนวนคละ

 

 
 

 

      fraction 01 1 a2

 

 
 

     

      การบวกและการลบจำนวนคละ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ เศษส่วนที่มีวงเล็บ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.4-1.6 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.4-1.6     

 

   การบวกและการลบจำนวนคละ

 

 
 

 

   การบวกและการลบจำนวนคละ

 

 
 

 

   การบวกและการลบจำนวนคละ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวกและการลบจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.7-1.9 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.7-1.9    

 

    การบวกและการลบจำนวนคละ

 

 
 

 

   การบวกและการลบจำนวนคละ

 

 
 

 

   การบวกและการลบจำนวนคละ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวกและการลบจำนวนคละ

   การบวกและการลบจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-2.2 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-2.2    

    การบวกและการลบจำนวนคละ

 

 
 

 

   การบวกและการลบจำนวนคละ

   การบวกและการลบจำนวนคละ

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    การบวกและการลบจำนวนคละ

    การบวกและการลบจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.3-2.4 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.3-2.4    

    การบวกและการลบจำนวนคละ

 

 
 

 

   การบวกและการลบจำนวนคละ

   การบวกและการลบจำนวนคละ

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK