การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน นั้นทำได้โดยนำตัวเศษของทั้งสองจำนวนคูณกัน

และนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วน แล้วทำการคูณเศษส่วนได้ตามปรกติ

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.3 เรื่อง การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.3     

 

       การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 

 
 

 

      การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 

 
 

     

      การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.4-1.6 เรื่อง การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.4-1.6     

 

   การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 

 
 

 

   การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 

 
 

 

   การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.7-1.9 เรื่อง การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.7-1.9    

 

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 

 
 

 

   การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 

 
 

 

   การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

   การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-2.3 เรื่อง การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-2.3    

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 

 
 

 

   การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 

 
 

 

   การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.4-2.6 เรื่อง การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.4-2.6    

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 

 
 

 

   การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

  

 
 

 

   การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.7-2.9 เรื่อง การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.7-2.9    

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 
 

 

   การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

  

 
 

 

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.1-3.2 เรื่อง การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.1-3.2    

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 

 
 

 

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.3-3.4 เรื่อง การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.3-3.4    

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

   

 
 

 

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4.1-4.2 เรื่อง การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.1-4.2    

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

   

 
 

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4.3-4.4 เรื่อง การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.3-4.4    

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

   

 
 

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4.5-4.6 เรื่อง การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.5-4.6    

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

   

 
 

 

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

    การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK