การคูณจำนวนคละ เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การคูณจำนวนคละ

เราสามารถทำการคูณจำนวนคละกับเศษส่วน หรือ การคูณจำนวนคละกับกับจำนวนนับ

หรือ การคูณจำนวนคละกับจำนวนคละ ได้โดยการทำจำนวนคละให้เป็นเศษส่วนก่อน

แล้วทำการคูณเศษส่วนตามปรกติ 

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การคูณจำนวนคละ

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคูณจำนวนคละ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การคูณจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.3 เรื่อง การคูณจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.3     

 

       การคูณจำนวนคละ

 

 
 

 

      การคูณจำนวนคละ

 

 
 

     

      การคูณจำนวนคละ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การคูณจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.4-1.6 เรื่อง การคูณจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.4-1.6     

 

   การคูณจำนวนคละ

 

 
 

 

   การคูณจำนวนคละ

 

 
 

 

   การคูณจำนวนคละ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การคูณจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.7-1.9 เรื่อง การคูณจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.7-1.9    

 

    การคูณจำนวนคละ

 

 
 

 

   การคูณจำนวนคละ

 

 
 

 

   การคูณจำนวนคละ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การคูณจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.10-1.12 เรื่อง การคูณจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.10-1.12    

    การคูณจำนวนคละ

 
 

   การคูณจำนวนคละ

 
 

   การคูณจำนวนคละ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK