ทบทวนการหารเศษส่วน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

ทบทวนการหารเศษส่วน

เราสามารถทำการหารเศษส่วนกับจำนวนนับ หรือทำการหารเศษส่วนกับเศษส่วน

ได้โดยการเปลี่ยนเป็นการคูณ โดยนำตัวหารกลับเศษเป็นตัวส่วน

และเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณ และทำการคูณตามปรกติ

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด ทบทวนการหารเศษส่วน

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนการหารเศษส่วน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การหารเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.3 เรื่อง การหารเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.3     

 

       การหารเศษส่วน

 

 
 

 

      การหารเศษส่วน

 

 
 

     

      การหารเศษส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหารเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.4-1.6 เรื่อง การหารเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.4-1.6     

 

   การหารเศษส่วน

 

 
 

 

   การหารเศษส่วน

 

 
 

 

   การหารเศษส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหารเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.7-1.9 เรื่อง การหารเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.7-1.9    

 

    การหารเศษส่วน

 

 
 

 

   การหารเศษส่วน

 

 
 

 

   การหารเศษส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหารเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.10-1.12 เรื่อง การหารเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.10-1.12    

    การหารเศษส่วน

 
 

 

   การหารเศษส่วน

 
 

 

   การหารเศษส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหารเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.13-1.15 เรื่อง การหารเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.13-1.15    

    การหารเศษส่วน

 
 

 

   การหารเศษส่วน

 
 

 

   การหารเศษส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหารเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-2.2 เรื่อง การหารเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-2.2    

    การหารเศษส่วน

 
 

 

    การหารเศษส่วน

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหารเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.3-2.4 เรื่อง การหารเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.3-2.4    

    การหารเศษส่วน

 
 

 

    การหารเศษส่วน

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหารเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.5-2.6 เรื่อง การหารเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.5-2.6    

    การหารเศษส่วน

 
 

 

    การหารเศษส่วน

    การหารเศษส่วน

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหารเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.1-3.2 เรื่อง การหารเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.1-3.2    

    การหารเศษส่วน

 
 

 

    การหารเศษส่วน

    การหารเศษส่วน

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหารเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.3-3.4 เรื่อง การหารเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.3-3.4    

    การหารเศษส่วน

    การหารเศษส่วน

 
 

 

    การหารเศษส่วน

    การหารเศษส่วน

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหารเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.5-3.6 เรื่อง การหารเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.5-3.6    

    การหารเศษส่วน

 
 

 

    การหารเศษส่วน

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK