การหารจำนวนคละ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การหารจำนวนคละ

เราสามารถทำการหารจำนวนคละได้ โดยการทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน

แล้วทำการเปลี่ยนจากการหารให้เป็นการคูณ โดยกลับเศษเป็นส่วนของตัวคูณ

และเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณ

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การหารจำนวนคละ

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหารจำนวนคละ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การหารจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.3 เรื่อง การหารจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.3     

 

       การหารจำนวนคละ

 

 
 

 

      การหารจำนวนคละ

 

 
 

     

      การหารจำนวนคละ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหารจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.4-1.6 เรื่อง การหารจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.4-1.6     

 

   การหารจำนวนคละ

 

 
 

 

   การหารจำนวนคละ

 

 
 

 

   การหารจำนวนคละ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหารจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.7-1.9 เรื่อง การหารจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.7-1.9    

 

    การหารจำนวนคละ

 

 
 

 

   การหารจำนวนคละ

 

 
 

 

   การหารจำนวนคละ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหารจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-2.2 เรื่อง การหารจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-2.2    

    การหารจำนวนคละ

 
 

   การหารจำนวนคละ

   การหารจำนวนคละ

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหารจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.3-2.4 เรื่อง การหารจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.3-2.4    

    การหารจำนวนคละ

 
 

   การหารจำนวนคละ

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหารจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.5-2.6 เรื่อง การหารจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.5-2.6    

    การหารจำนวนคละ

 
 

    การหารจำนวนคละ

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK