การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ

ทศนิยมสามตำแหน่ง

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

เราสามารถ เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง ได้

โดยการเปรียบเทียบในแต่ละตำแหน่งที่เป็นหลักที่เท่ากัน

เช่นเปรียบเทียบ หลักของทศนิยม จากหลักส่วนสิบ หลักส่วนร้อย และหลักส่วนพัน

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด

การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การเปรียบเทียบทศนิยมสามตำแหน่ง

   การเปรียบเทียบทศนิยมสามตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.3 เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยมสามตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.3     

 

       การเปรียบเทียบทศนิยมสามตำแหน่ง

 
 

 

 

       การเปรียบเทียบทศนิยมสามตำแหน่ง

 
 

 

 

       การเปรียบเทียบทศนิยมสามตำแหน่ง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเปรียบเทียบทศนิยมสามตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.4-1.6. เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยมสามตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.4-1.6     

 

   การเปรียบเทียบทศนิยมสามตำแหน่ง

 
 

 

 

   การเปรียบเทียบทศนิยมสามตำแหน่ง

 
 

 

   การเปรียบเทียบทศนิยมสามตำแหน่ง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเปรียบเทียบทศนิยมสามตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยมสามตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.    

 

    การเปรียบเทียบทศนิยมสามตำแหน่ง

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเปรียบเทียบทศนิยมสามตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยมสามตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.    

    การเปรียบเทียบทศนิยมสามตำแหน่ง

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

   เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.    

    เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

 
 

 

    เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

 
 

 

    เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

 
 

 

    เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5.    

    เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

 
 

 

    เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

 
 

 

    เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

 
 

 

    เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. เรื่อง เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 6.    

    เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

 
 

 

    เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

 
 

  

    เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7. เรื่อง เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7.    

    เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8. เรื่อง เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 8.    

    เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเปรียบเทียบทศนิยมสามตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9. เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยมสามตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 9.    

    การเปรียบเทียบทศนิยมสามตำแหน่ง

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10. เรื่อง เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 10.    

    เรียงลำดับทศนิยมสามตำแหน่ง

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK