การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

และเปรียบเทียบทศนิยมกับเศษส่วน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน และเปรียบเทียบทศนิยมกับเศษส่วน

เราสามารถ เขียนทศนิยมในรูปเศษ ได้ดูจากตำแหน่งของทศนิยม

นั้นว่าอยู่ในหลักใดเมื่อทราบแล้วก็นำหลักที่ได้นั้นมาเป็นตัวส่วน

เช่น  0.54   เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวนทศนิยมที่หลักมากที่สุดคือ 4

4 อยู่ใน หลักส่วนร้อย  ดังนั้น เราจะได้ทศนิยม นี้คือ   0.54  =  54/100


ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด

การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน และเปรียบเทียบทศนิยมกับเศษส่วน

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

และ เปรียบเทียบทศนิยมกับเศษส่วน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.     

 

       การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

 
 

 

 

       การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

 
 

 

 

       การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

 
 

 

       การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

   การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.15. เรื่อง การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.15     

 

   การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

 

   การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

 

 
 

 

 

   การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

 

   การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

 

 
 

 

   การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

 

   การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

 
 

  

    การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

 

    การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   เปรียบเทียบทศนิยมกับเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง เปรียบเทียบทศนิยมกับเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.    

 

    เปรียบเทียบทศนิยมกับเศษส่วน

 
 

 

    เปรียบเทียบทศนิยมกับเศษส่วน

 
 

 

    เปรียบเทียบทศนิยมกับเศษส่วน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK