การเขียนเศษส่วน

เป็นตัวประกอบของ 10 100 1000

ในรูปทศนิยม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

เราสามารถ เขียนเศษส่วนที่มีส่วนเป็นตัวประกอบ 10, 100, 1000

ให้เป็นทศนิยม ได้โดย ทำตัวส่วนที่ไม่ได้เป็น 10 100 1000

ให้คูณด้วยตัวประกอบเพื่อให้ตัวส่วน เป็น 10 100 1000

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด

การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบ

ของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3     

 

       การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

 

 
 

 

       การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

 

 
 

 

       การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-6     

 

   การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

 

 
 

 

   การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

 

 
 

 

   การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-9. การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-9    

 

    การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

 

 
 

 

    การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

 

 
 

 

    การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10-12 เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 1000 ในรูปทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 10-12.    

    การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

 

 
 

 

    การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

 

 
 

 

    การเขียนเศษส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK