การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

เราสามารถ การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

ได้โดย พิจารณาค่าของทศนิยมตำแหน่งที่สองว่าเลขโดดมีค่า เท่าไร

ถ้าค่าของเลขโดดมีค่าน้อยกว่า 4 ปัดทิ้ง ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 ปัดขึ้น

มารวมกับทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่ง 

เช่น  4.21  =  4.2  ,

       6.55  =  6.6

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

   การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

   การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.3 เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3     

 

  การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 

 
 

 

  การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 

 
 

 

   การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

   การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

   การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-9 เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-9     

 

   การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 

 
 

 

   การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 

 
 

 

   การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

   การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

  การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

  การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-2.9 เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-2.9    

 

    การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

    การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

    การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 
 

 

    การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

    การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

    การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 

 
 

 

    การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

    การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

    การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK