การคูณทศนิยม

กับจำนวนที่เป็นพหุคูณ

ของ10 100 และ 1,000

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การคูณทศนิยมกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10 100 และ 1,000

การคูณทศนิยม กับพหุคูณของ 10 , 100 , 1000 เช่น

พหุคูณของ 10      เช่น  50 , 40, 80, 30 

พหุคูณของ 100   เช่น  500 , 400, 800, 300 

พหุคูณของ 1000   เช่น  5000 , 4000, 8000, 3000  

นั้นเราสามารถทำได้ง่าย

โดยทำการคูณแบบปรกติแล้วนับทศนิยม ทั้งหมดรวมกันเป็นทศนิยมของคำตอบ

เช่น    0.2 x  50    =>    2 x 50 = 100  ทศนิยมทั้งหมด  1 ตำแหน่ง

         0.2 x  50    =     10.0   

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

กับ10 100 และ 1,000

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคูณทศนิยมกับพหุคูณของ10 100 และ 1,000

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

    

    การคูณทศนิยมกับพหุคูณของ10 100 และ 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4 เรื่อง การคูณทศนิยมกับพหุคูณของ10 100 และ 1,000

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-4     

 

   การคูณทศนิยมกับพหุคูณของ10 100 และ 1,000

 
 

 

   การคูณทศนิยมกับพหุคูณของ10 100 และ 1,000

 
 

 

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การคูณทศนิยมกับพหุคูณของ10 100 และ 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-8 เรื่อง การคูณทศนิยมกับพหุคูณของ10 100 และ 1,000

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5-8     

 

   การคูณทศนิยมกับพหุคูณของ10 100 และ 1,000

 
 

 

   การคูณทศนิยมกับพหุคูณของ10 100 และ 1,000

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การคูณทศนิยมกับพหุคูณของ10 100 และ 1,000   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9-12 เรื่อง การคูณทศนิยมกับพหุคูณของ10 100 และ 1,000

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 9-12      

   การคูณทศนิยมกับพหุคูณของ10 100 และ 1,000

 
 

 

   การคูณทศนิยมกับพหุคูณของ10 100 และ 1,000

 
 

  

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK