การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1000

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1000

การหารทศนิยมด้วย 10 100 หรือ 1000  ผลหารได้จากการเลื่อนจุดทศนิยมโดย

10     เลื่อนทศนิยม  1  ตำแหน่ง ไปทางซ้าย 1 ตำแหน่ง

100   เลื่อนทศนิยม  2  ตำแหน่ง ไปทางซ้าย 2 ตำแหน่ง

1000  เลื่อนทศนิยม  3  ตำแหน่ง ไปทางซ้าย 3 ตำแหน่ง

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1000

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

    

   การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1000

  การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1000

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3     

  การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1000

 
 

 

  การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1000

 
 

  

  การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1000

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 เรื่อง การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1000

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-6     

    การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1000 

 

 
 

 

    การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1000

 

 
 

 

    การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1000

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-9 เรื่อง การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1000

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-9      

    การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1000

  

 
 

 

    การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1000

 
 

  

    การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1000

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK