การหารทศนิยม

โดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

การหารทศนิยม เมื่อตัวหารเป็นทศนิยมเราสามารถทำทศนิยมให้เป็นจำนวนนับ

โดยการคูณด้วย  10         สำหรับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  

โดยการคูณด้วย  100       สำหรับทศนิยมสองตำแหน่ง

โดยการคูณด้วย  1000     สำหรับทศนิยมสามตำแหน่ง

 โดยเราคูณเข้าไปทั้งตัวตั้งและตัวหาร    ดู ตัวอย่างในเฉลยแบบฝึกหัด

จากนั้นก็สามารถหารทศนิยมได้ตามปรกติ

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

    

   การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

  การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

  การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

  การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-9 เรื่อง การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-9     

  การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

 

  การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

 

  การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

 

 
 

 

  การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

  

  การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

 

 
 

 

  การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

 

  การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

 
 

  

  การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

 

  การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

  การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

   การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

    การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

 

    การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

 

    การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ   

 
 

 

    การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

 

    การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

 
 

 

    การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

 

    การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ 

 
 

 

    การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

   

    การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

        การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ   

        การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

    การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

  

    การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

 
 

 

    การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

 

    การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ 

 
 

  

    การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

 

    การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

 
 

 

    การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

 

    การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ

 

    การหารทศนิยมโดยทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK