Print
Category: ทศนิยมและเศษส่วน
Hits: 31193

การบวก ลบ คูณ

และการหารระคนของทศนิยม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

เราสามารถแก้ปัญหาได้โดย

1. คำนวณตัวเลขภายในวงเล็บก่อนเป็นลำดับแรก

2. คิดคำนวนจากด้านซ้ายไปขวา

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

    

   การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

  การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

     การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-6 เรื่อง การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-6     

  การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

 

  การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

 

 
 

 

  การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

 

  การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

 
 

 

  การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

 

  การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

  การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-12 เรื่อง การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-12     

    การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

 

    การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

    

 
 

 

    การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

 

    การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

 
 

 

   การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

 

   decimal 01 a12 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

    การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

    การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

  

 
 

 

        การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

  

 
 

 

        การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

 
 

 

         การบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK