ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม

 

ทศนิยม

ในแบบฝึกหัดนี้ ให้เราขียนรูปแบบของทศนิยม

ในรูป แบบการกระจายทศนิยม เพื่อให้ทราบค่าประจำหลัก

 และแปลงจากรูปเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

ใช้เครื่องหมาย  *    แทน เครื่องหมายคูณ

1. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้อยู่ในรูปกระจาย      
 

1) 0.35 

       1.1 การกระจายทศนิยม

 
 

2) 0.08

       1.2 เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปการกระจาย

 
 

3) 0.152

      1.3 การกระจายทศนิยม

 
 

4) 0.204

       1.4 เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปการกระจาย

 
 

5) 87.03

       1.5 การกระจายทศนิยม

 
 

6) 16.124

   1.6 เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปการกระจาย

 
 

7) 145.326

  1.7 การกระจายทศนิยม

                    1.7 การกระจายทศนิยม - 2

 
 

8) 90.675

   1.8  การกระจายทศนิยม 1.8 เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปการกระจาย -1

 
 

9) 504.1006

  1.9 การกระจายทศนิยม 1.9 การกระจายทศนิยม-1

 
2. จงหาว่า 8 ในแต่ละข้อต่อไปนี้มีค่าประจำหลักเท่าไร                               
 

 

1) 81.54                  →       8 x  101  

 

 
 

2) 2.281                  →     2.2 การหาค่าประจำหลัก

 
 

3) 134.8                    →    2.3 การหาค่าประจำหลักของทศนิยม

 

 
 

4) 21.978                   →    2.4 การหาค่าประจำหลัก

 

 
 

 

5) 18.04                      →    8  x  1

 

 
 

 

6) 0.00483                  →    2.6 การหาค่าประจำหลักของทศนิยม

 

 
3. จงหาว่า 7 ในแต่ละข้อต่อไปนี้มีค่าเท่าไร  
 

 

1) 1.74                     →   3.1 การหาค่าประจำหลักของทศนิยม

 

 
 

 

2) 9.137                   →    3.2 การหาค่าประจำหลักของทศนิยม

 

 
 

 

3) 27.495                 →       3.3 การหาค่าประจำหลักของทศนิยม 
 

 

4) 2.0754                 →    3.4 การหาค่าประจำหลักของทศนิยม

 

 
 

 

5) 6.937                   →   3.5 การหาค่าประจำหลักของทศนิยม

 

 
 

 

6) 71.412                  →    7  x  10  

 

 
4. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปทศนิยม  
 

1)     4.1 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

ตอบ        0.124

 
 

2)     4.2 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

ตอบ       4.0135

 
 

3)     4.3 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

ตอบ        0.043001   

 
 

4)     4.4 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

ตอบ        0.302008  

 
 

5)      4.5 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

ตอบ          30.4001 

 
 

6)  

   4.6 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม-2

ตอบ           905.301

 
 

   ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook