กุญแจคณิตศาสตร์แบบฝึกหัด 1.2ก การบวกและการลบทศนิยม

scale

ในแบบฝึกหัด นี้เป็นการบวกลบเลขทศนิยม และการแก้สมการ เลขทศนิยม ตัวแปรเดียว

ในโจทย์ทศนิยมมีความหลากหลายน่าศึกษาไม่ยาก น่าลองดูครับ

1.

จงหาผลบวก

 

 

 

1)   (-3.101) + 2.987

วิธีทำ 

                     2.987  +

                    -3.101

                    -1.140 

 

 

 

2)    (-0.205) + 1.795

วิธีทำ·

                      1.795 +

                     -0.205  

                      1.590

   เครื่องหมายต่างกัน   หักออก เครื่องหมาย ตามตัวที่มีค่ามาก                    

 
 

3)  (-22.95) + (-12.081)

วิธีทำ

                     -22.950 +

                     -12.081

                     -35.031        

   เครื่องหมายเหมือนกัน นำมารวมกันเครื่องหมายไม่เปลี่ยน

 
 

4)  (-36.7) +18.925

วิธีทำ

                      -36.700  +

                       18.925 

                      -17.775  

   เครื่องหมายต่างกัน   หักออก เครื่องหมาย ตามตัวที่มีค่ามาก

 
 

5)  100 + (-75.025)

วิธีทำ 

                          100.000   +

                           -75.025 

                            24.975

    เครื่องหมายต่างกัน   หักออก เครื่องหมาย ตามตัวที่มีค่ามาก

 
 

6)  (-72.65) + (11.357)

วิธีทำ

                      -72.650  +

                       11.357   

                      -61.293  

     เครื่องหมายต่างกัน   หักออก เครื่องหมาย ตามตัวที่มีค่ามาก

 
     

2.

จงหาผลบวก

 
 

1) (-12.3) + 5.17 +(-3.24)

              -12.30   +

               -3.24

              -15.54

                 5.17

              -10.37   

 
 

2) (-51.09) + (-8.2) +(-0.103)

                -51.09    +

                  -8.20

               -59.290        +

                 -0.103  

                -59.393

 
 

3) (-29.81) + 2.2 + 29.81

วิธีทำ

                 -29.81  +

                  29.81

                    0.0   +

                    2.2

                    2.2

 
 

4) (-10.45) + (-32.01) + 20.45

วิธีทำ

                 -10.45  +

                 -32.01

                 -42.46   +

                  20.45

                 -22.01

 
 

5) 43.09 + (-0.602) + 7.91 + (-50.398)

วิธีทำ

             43.09 0 +

                7.910

             51.000  +

             -0.602

            50.398  +

           -50.398

             00.000

 
 

6) (-12.03) + 11.54 + (-20.07) +20.46

วิธีทำ

              -12.03  +

              -20.07

              -23.10  +

               11.54

              -11.56  +

               20.64

                 9.08

 

 

3.

จงหาทศนิยมที่แทน a  แล้ว ทำให้ได้ประโยคที่แท้จริง

 
 

1) 7.3 + (2.1)   =  a +  7.3

วิธีทำ

อธิบาย หาค่า a จากสมการ

         - นำ เลขทศนิยมด้านซ้าย มารวมกัน

         - กำจัดด้านขวามือให้ เหลือ  a ตัวเดียว โดยนำ  -7.3  บวกทั้งสองข้าง

         -  ได้ ค่า  a  ตามต้องการ

   

                      3.1 หาค่า ทศนิยมจากสมการตัวแปรเดียว

 
 

2) (-5.01) +a = (-2.09) + (-5.01)

วิธีทำ

    อธิบาย หาค่า a จากสมการ

         - นำ เลขทศนิยมด้านขวามือ มารวมกัน 

         - กำจัดด้านซ้ายให้ เหลือ  a ตัวเดียว โดยนำ  5.01 บวกทั้งสองข้าง

         -  ได้ ค่า  a  ตามต้องการ

 

          3.2 หาค่าทศนิยมจากสมการตัวแปรเดียว

 
 

3) (-3.059) + a  =  0

วิธีทำ

อธิบาย หาค่า a จากสมการ

- กำจัดด้านซ้ายให้ เหลือ  a ตัวเดียว โดยนำ 3.059 บวกทั้งสองข้าง

-  ได้ ค่า  a  ตามต้องการ

     

     3.3 หาค่า ทศนิยมจากสมการตัวแปรเดียว

 
 

4) 0 + a            =  -6.538

วิธีทำ

   อธิบาย หาค่า a จากสมการ

         - กำจัดด้านซ้ายให้ เหลือ  a ตัวเดียว โดยตัด 0 ทิ้ง (ไม่มีค่า )

         -  ได้ ค่า  a  ตามต้องการ

 

                             3.4 หาค่าทศนิยมจากสมการตัวแปรเดียว

 
 

5) (-9.4) + a      =   -10

วิธีทำ

อธิบาย หาค่า a จากสมการ

     - นำ เลขทศนิยมด้านซ้าย มารวมกัน

     - กำจัดด้านซ้ายให้ เหลือ  a ตัวเดียว โดยนำ 9.4  บวกทั้งสองข้าง

     -  ได้ ค่า  a  ตามต้องการ

 

           3.5 หาค่า ทศนิยมจากสมการตัวแปรเดียว

 
 

6) [(-9.3) + 12.3] + a  =  3.7

วิธีทำ

  อธิบาย  หาค่า a จากสมการ

   - นำ เลขทศนิยมด้านซ้าย มารวมกัน

   - กำจัดด้านซ้ายให้ เหลือ  a ตัวเดียว โดยนำ 3 บวกทั้งสองข้าง

  -  ได้ ค่า  a  ตามต้องการ   

 

       3.6 หาค่าทศนิยมจากสมการตัวแปรเดียว     

 

4.

 

จงหาทศนิยมสองจำนวนที่บวกกันแล้วมีคำตอบ

เป็นจำนวนต่อไปนี้

 
 

1)  0

   เช่น   -3.60 + 3.60  =  0

 
 

2)  4.01

   เช่น    7.03 - 3.02   = 4.01

 
 

3)  -8.7

     ลองทำดูครับ

 
 

4)   6.25

      ลองทำดูครับ

 
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook