กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 1.5 ก  การบวกเศษส่วน วีดีโอ การบวกเศษส่วน

ในแบบฝึกหัดการบวกเศษส่วน ได้แสดงวิธีทำอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย

เป็นตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องการบวกเศษส่วน

1. จงหาผลบวก      
 

1)

         1.1 การบวกเศษส่วน

 

2)

          1.2 การบวกเศษส่วน

 

3)

      1.3 การบวกเศษส่วน

 

วีดีโอ การบวกเศษส่วน

 

 

   
 

4)

           1.4 การบวกเศษส่วน

 

5)

     1.5 การบวกเศษส่วน

  6)

    1.6 การบวกเศษส่วน

  7)

        1.7 การบวกเศษส่วน

  8)

      1.8 การบวกเศษส่วน

  9)

    1.9 การบวกเศษส่วน

 

วีดีโอ การบวกเศษส่วน

 

   
 

   
   
  10)

  1.10 การบวกเศษส่วน

2. จงหาผลบวกเศษส่วน
  1)

    2.1 การบวกเศษส่วน

  2)

   2.2 การบวกเศษส่วน

 

วีดีโอ การบวกเศษส่วน

 

   
 

   
  3)

         2.3 การบวกเศษส่วน

 

4)

         2.4 การบวกเศษส่วน

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook