แบบฝึกหัด เสริมทักษะ เศษส่วน เบื้องต้น

1.

แบบฝึกหัด เศษส่วนเบื้องต้น หาค่า เติมคำตอบในช่องว่าง

            1.เติมค่าเศษส่วนลงในช่องว่าง                       

 

2.

แบบฝึกหัด เศษส่วนเบื้องต้น หาค่า เติมคำตอบในช่องว่าง

            2. เติมค่าเศษส่วน ลงในช่องว่าง

 

3.

แบบฝึกหัด อ่านค่าเศษส่วนแล้วเติมสีในช่องว่าง

          3. แบบฝึกหัด อ่านค่าเศษส่วนแล้วเติมสีในช่องว่าง

 

4.

แบบฝึกหัด อ่านค่าเศษส่วนแล้วเติมสีในช่องว่าง

           4. อ่านค่าเศษส่วนและ เติมคำตอบในช่องว่าง

 

5.

แบบฝึกหัด นำเศษส่วน มาเขียนเป็นเส้นจำนวน

          5. แบบฝึกหัด นำเศษส่วน มาเขียนเป็นเส้นจำนวน

 

6.

แบบฝึกหัด นำเศษส่วน มาเขียนเป็นเส้นจำนวน 

          6. แบบฝึกหัด นำเศษส่วน มาเขียนเป็นเส้นจำนวน

 

7.

แบบฝึกหัด หาอัตราส่วนระหว่างของสองสิ่ง เติมลงในช่องว่าง

        7. หาอัตราส่วนระหว่างของสองสิ่ง เติมลงในช่องว่าง

 

8.

แบบฝึกหัด เรียงลำดับ ค่าของเศษส่วน จากน้อย ไปหา มาก

        8. เรียงลำดับ ค่าของเศษส่วน จากน้อย ไปหา มาก

 

9.

แบบฝึกหัด เรียงลำดับ ค่าของเศษส่วน จากน้อย ไปหา มาก

       9. แบบฝึกหัด เรียงลำดับ ค่าของเศษส่วน จากน้อย ไปหา มาก

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่มถูกใจบน Facebook