การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

การหารเมื่อตัวหารมีสองหลัก ตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ 

 เช่น  10 , 20 , 30 ,40 , 50 ,60 ,70 ,...

ถ้า ตัวตั้งและตัวหารมีเลขศูนย์ที่หลักหน่วย ให้ตัดศูนย์ของตัวตั้งและตัวคูณออกได้แล้วหารตามปรกติ

    เช่น      400 ÷  20   =   40 ÷ 2    =   20    

 การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

      ถ้าตัวตั้งไม่มีเลขศูนย์ที่หลักหน่วย เราทำโดยหารตามปรกติ

 การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

แบบฝึกหัด การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ หาคำตอบ

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

 

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-12 การหารที่มีตัวเป็นพหุคูณของสิบ หาคำตอบ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-12  

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

 
 

 

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

 
 

  

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

 
 

 

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13-21 การหารที่มีตัวเป็นพหุคูณของสิบ หาคำตอบ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 13-21  

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

 
 

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

 
 

  

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-12 การหารที่มีตัวเป็นพหุคูณของสิบ แสดงวิธีทำ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-12  

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

 
 

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

 
 

  

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

 
 

  

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

  การหารที่มีตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK