การหารที่มีการเปรียบเทียบ

มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การหารที่มีการเปรียบเทียบ มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ

การหาร ที่มีการเปรียบเทียบ นั้นเป็นการนำผลจากการหาร

มาเปรียบเทียบจำนวนกันว่ามีค่า  มากกว่า  น้อยกว่า หรือเท่ากับ

โดยการใช้เครื่องหมาย  > ,  <  ,  =

แบบฝึกหัด การหารที่มีการเปรียบเทียบ มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  การหารที่มีการเปรียบเทียบ มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ

 

  การหารที่มีการเปรียบเทียบ มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ

  การหารที่มีการเปรียบเทียบ มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-2 การหารที่มีการเปรียบเทียบ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-2  

  การหารที่มีการเปรียบเทียบ มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ

  

 
 

 

  การหารที่มีการเปรียบเทียบ มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ

  

 
 

 

 
 

 

  การหารที่มีการเปรียบเทียบ มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหารที่มีการเปรียบเทียบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การหารที่มีการเปรียบเทียบ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3  

  การหารที่มีการเปรียบเทียบ มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ

  

 
 

 

  การหารที่มีการเปรียบเทียบ มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ

  

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การสร้างโจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 การสร้างโจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทำ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 4  

  การสร้างโจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทำ

  

 
 

  การสร้างโจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทำ

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK